DON'T WALK, WALK | 15/09/2018 - 03/11/2018

DON'T WALK, WALK Quim Vives

Ilmondo | 15/09/2018 - 03/11/2018
5 viatges als Estats Units, en els darrers 7 anys aproximadament, serien el punt que uneix aquesta sèrie d’imatges.
Unes imatges que mai van pretendre ser un conjunt durant la seva realització perquè van ser visites independents entre si.
Ha sigut a posteriori, a partir de la bonica proposta de la galeria “il Mondo”, que s’ha editat la sèrie “Don’t Walk. Walk”. 

En el cinema, les localitzacions són un element que ajuden a connectar amb les vides dels personatges i amb la història que s’explica a la pantalla.
Fruit de la imaginació de les persones que escriuen i dirigeixen les pel·lícules, i amb l’ajut dels diferents caps de departament, es poden arribar a construir universos molt particulars i capritxosos (en el bon sentit de la paraula), que tots hem pogut veure i disfrutar en moltes ocasions com a espectadores o espectadors.

Per motius pràctics i de producció, aquest imaginari visual no sempre està filmat de la manera que sembla. 
Moltes localitzacions no són estrictament reals i pot existir una intervenció per tal de construir l’ambientació desitjada. 
També s’escolleix el moment del dia que correspongui millor luminicament amb la seqüència que es vol filmar i s’utilitza reforç de llum artificial, si es convenient, per afinar la il·luminació.
En definitva, la suma de diferents aspectes dibuixen els escenaris de les pel·lícules, i en general tot requereix molta precisió i estudi previ, començant per la búsqueda de les pròpies localitzacions.

En aquesta exposició fotogràfica no hi ha cap història concreta a explicar. 
De fet, no hi apareixen explícitament persones. Només espais. Espais públics americans on la càmara no està ubicada en cap lloc privilegiat, sinó que sempre va estar situada en un punt de vista accessible per a tothom.   

“Don’t Walk. Walk” es una edició especial que mostra un recorregut de llocs buits que permet, sempre que es desitgi, aturar-se i pensar lliurement en la possible història dels personatges que no hi són i que hi podrien aparèixer

© 2016 Còpia Lab. Todos los derechos reservados | Política de protección de datos | Normativa de uso | Política de cookies | Tarifes 2024